תנ"ך

 

תנ"ך 

"אני רק אחד הקוראים של התנ"ך, ספר שאני רואה בו גילוי הגניוס המקורי של עמנו, ואשר עיצב קדמות האומה הישראלית יותר משעשה זאת איזה ספר שהוא בעולם לגבי עם אחר".       (דוד בן גוריון) 

 

לימוד תנ"ך הוא ממאפייני החינוך היהודי בכל הדורות , אולם בתקופות שונות היו המטרות , ההדגשים, הדרכים והמינון שונים. ההתייחסות להוראת מקרא שונה מההתייחסות לתחומי דעת אחרים .

תנ"ך אינו תחום דעת אוביקטיבי כמו מתמטיקה ואנגלית , אלא תחום דעת שלרוב לא ניתן לנתקו ממושגים אמוניים, ונלווים אליו מתחים אמוציונאליים, סוביקטיבים. יש מי שמתייחס לסיפור המקראי כאל בדיון ויש רבים שרואים בו היסטוריה . 

 

 

יש מי שמתייחס לחוק המקראי כאל מערכת חוקים בני תקופות שונות וחוגים חברתיים שונים ויש רבים שמקבלים אותו כדבר ה'. התייחסויות קוטביות אלה מקנות למקרא מעמד של תחום דעת ייחודי , שלצד הדעת נלווית אליו הדת.

מקצוע המקרא נלמד בחטיבה במשך שלוש השנים, בכל שנה שעתיים שבועיות.

מטרות המקצוע:

  • קורות  עם ישראל מתקופת האבות ועד שיבת ציון.
  • ידיעת המסופר במקרא והכרת התפיסות הקיימות על ראשית העולם והאנושות .
  • טיפוח היכולת להתמודד עם ריבוי דעות שונות ועם ערכים משתנים במקרא.
  • הכרת החברה המקראית , תרבותה וזיקתה לתרבות המזרח הקדום.
  • הבנת מקומה של א"י בספרות במקרא , הכרת אתריה, נופיה ועולם החי והצומח שבה, הבנת הזיקה שבין עם לארצו.
  • הכרת סוגות בספרות המקרא, דרכי עיצובן ותרומתן להבעת מסריה.
  • פיתוח מיומנויות הנדרשות לעיון עצמאי במקרא ולהבנת הכתוב בו.

 

נושאי הלימוד  שכבת ז'

שמות , במדבר ופרקים נבחרים מדברים  תהילים ומשלי.

 

 נושאי הלימוד שכבת ח'

יהושע ,שופטים , שמואל א' ופרקים נבחרים מתהילים.

 

נושאי הלימוד שכבת ט'

שמואל ב' , מלכים א' חלקים נבחרים מעמוס, ישעיה ושיר השירים.

כניסה למערכת