של"ח וידיעת הארץ

 

של"ח וידיעת הארץ הינו תחום המרכז את מכלול הפעולות החינוכיות המתקיימות בבית הספר בנושאי ידיעת הארץ והזיקה לארץ ישראל, לעם ולמדינה. גישה זו מתבטאת בתוכנית חינוכית המחנכת לטיפוח הקשרים והמחויבויות של בני הנוער לסביבתם ולנוף מולדתם. התוכנית מושתתת על תכנים לאומיים-ציוניים ורואה בחיזוק הקשר בין העם לארצו ובין אדם לחברו ולעמו מטרה ראשונה במעלה.
 של"ח – שדה, לאום, חברה – מבטאים את המגמות החינוכיות של התחום:


שדה : הכרת הארץ: הנוף, הטבע והאדם. פיתוח רצון ויכולת לטייל באופן עצמאי

לאום: הכרת נכסי תרבות ומורשת העם, המפעל הציוני ומדינת ישראל.

חברה: טיפוח מארג היחסים בין הפרט לקבוצה ולכיתה וכן חיזוק הנכונות והמוכנות למלא חובות בקהילה ובמדינה.


תוכנית הלימודים היא רב שנתית ומתקיימת בשעות מערכת, בסיורים, במסעות ממושכים ובמחנות לימודיים, ובפעילות ענפה של משצי"ם (מדריכי של"ח צעירים).

התכנית לכיתה ח'

הגורם המארגן של תכנית כיתה ח' הוא "מכלולי נוף אדם בארץ ישראל" במהלך שנה זו הכוונה היא להתמקד בארץ ישראל פנימה ולהביא את התלמיד להכרה מוחשית של הארץ, תוך עמידה על נקודות המפנה בתולדות העם בארץ בעבר הרחוק והקרוב, השתקפותן בהווה ובמבט לעתיד.

יסוד הכרת הארץ בא לידי ביטוי בכך שכל תלמיד יבצע בפועל חתך לרוחב הארץ, במהלך שלוש סדנאות : סדנת הבקע, סדנת ההר וסדנת מישור החוף.

על פי תפיסת מכלול הנוף אדם, בכל סדנה יודגשו יחסי הגומלין בין המערכת הטבעית למערכת האנושית. לכן:

סדנת ההר היא "ההר כערש האומה", המוקד חינוכי המוקדש בה הוא חינוך לאומי, והערכים המממשים אותו: לאומיות וסובלנות. 
סדנת מישור החוף היא "המהפך הציוני במישור החוף", המוקד החינוכי המודגש הוא חינוך סביבתי, והערכים המממשים אותו: שימור הסביבה ופיתוח הארץ. 
סדנת הבקע היא "הבקע כגבול שלום, המוקד החינוכי המודגש בה חינוךחברתי (ברמה הלאומית), והערכים המממשים אותו: חברתיות ועצמאות (במחשבה).

תוכנית הלימודים לכיתה ט'

הגורם המארגן של תכנית כיתה ט' הוא "ארץ ישראל כארץ מפגש" – מפגש הגורר מגוון עצום של תופעות בכל תחומי הטבע והאדם. זהו המאפיין המייחד את ארץ ישראל בראייה אובייקטיבית. הדגשת המגוון כקו אופי מרכזי בתבנית נוף מולדתו, מהווה תשתית : לטיפוח ערך הסובלנות כלפי האחר, ובכלל זה המיעוטים תושבי מדינת ישראל, ובני דתות אחרות הרואות בארצנו ארץ קודש. להבחין בייחוד של הטבע בארץ, המחייב לשמור עליה.

סדנת "מפגש טבע בארץ ישראל" עוסקת בהכרת מאפייני הרובד הביוטי של ארץ ישראל, ומכוונת לחינוך סביבתי ולערכים המממשים אותו : שימור הסביבה (שמירת טבע) ופיתוח הארץ.

סדנת "מפגש תרבויות בארץ ישראל" ממוקדת במיעוטים אזרחי מדינת ישראל, ומכוונת לחינוך חברתי : כיצד לקיים חברה תקינה במדינת ישראל.

סדנת "ירושלים – בירת ישראל ומפגש דתות" פורסת את תהליך היווצרות מעמדה של ירושלים בימי קדם והתחדשותה בעת החדשה, והיא מכוונת לחינוך לאומי ולערכים המממשים אותו : לאומיות וסובלנות.

סדנת "אחריותנו על הארץ" באה לסכם את התכנית כולה.

 

כניסה למערכת