שלהב"ת

שלהב"ת – שילוב ההבנה וההבעה בתחומי הדעת

שיפור הכשירות האוריינית בלשון האם הדבורה והכתובה.

שילוב טקסטים מתחומי דעת שונים בשיעורי העברית

לשם תרגול והטמעה   של המיומנויותה אורייניות.
שילוב מיומנויות אורייניות בשיעורי המקצועות השונים

תכנית לימודים החדשה במקצוע "עברית" (כשפת אם), כמו בכל מקצוע הנלמד בבית הספר, נדרשת בעיקר בשל השינויים וההתפתחויות המתרחשים במעגלים הקרובים והרחוקים של תחום הדעת והמשפיעים על תפיסת מקומו של המקצוע, על הדגשים בתכניו, על דרכי ההוראה וכדומה.

חלקו הראשון של המבוא יוחד אפוא לתיאור התמורות והמגמות בחברה ובחינוך הנוגעות למקצוע הלימוד "עברית" ומשפיעות עליו, וכן צוינו התמורות והמגמות במחקר הלשון. בחלקו השני של המבוא מתואר מבנה הדעת של המקצוע. בהמשך נפרסים עקרונות התכנית ומטרותיה הכלליות המשותפות לכלל פרקיה. החלק החמישי מציג את פרקי התכנית, ובחלק האחרון של המבוא ניתנת מסגרת ההוראה והצעה לפריסת הפרקים במהלך שנות הלימוד.

 

תכנית הלימודים בחטיבת הביניים:

כיתה ז-ח:    "הבנה והבעה"; "מערכת הצורות" – מבנים בסיסיים.

כיתה ח-ט:   "הבנה והבעה"; "אוצר המילים והמשמעים".

כיתה ט-י:     "הבנה והבעה"; "תחביר" – מבנים בסיסיים

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים