ערבית

לידיעת השפה הערבית נודעת חשיבות רבה במדינת ישראל: בשל היותה
השפה הרשמית השנייה במדינת ישראל,  , בשל מיקומה של מדינת ישראל בשכנות למדינות ערב , והן בשל שחמישית מאזרחיה שדובר את השפה.

מטרות הוראת השפה

·        טיפוח עניין וסקרנות כלפי הלשון הערבית ודרכי השימוש בה.

·        טיפוח מיומנויות של האזנה והבעה.

·        הכרת העולם הערבי –דת ותרבות.

·        פיתוח רגישות לאנשים בעלי רקע תרבותי שונה.

 

תוכנית הלימודים לשכבת ז '

התוכנית הנבחרת  הינה " שפה מספרת תרבות "

התוכנית שואפת להצעיד את הוראת השפה הערבית לכיוון של הוראתה כשפה שנייה ולא כשפה זרה .

התוכנית מחולקת לשלוש יחידות: הדמיון בין העברית והערבית , המזה"ת , ועיקרי האסלאם.

נושאי הלימוד:

מאפייני הכתב הערבי  ,הספרות  ,האותיות , הניקוד , ה הידיעה , סימן הנקבה , זיהוי פועל בעתיד ,מילות שאלה וכינויי גוף.

 

 

 

תוכנית הלימודים לשכבת ח '

בשכבת ח' ילמדו התלמידים את המשכה של התוכנית "שפה מספרת תרבות " הכוללת סיפורי עם המרמזים על תרבויות שונות .

דרך הטקסטים ילמדו הילדים את הנושאים הדקדוקיים תוך שילוב קטעי

האזנה . 

נושאי הלימוד:

חזרה על כל האותיות דרך טקסטים נבחרים, הכרת סוגי טקסטים שונים , נטיית שם העצם , נטיית הפועל בעבר , כינוי הרמז , ריבוי שאינו מציין בני אדם,  ערך היתרון , המספר המונה 1-10 , פתגמים נבחרים, ימות השבוע , תעודת זהות של ישראל ושל זמרים ערביים, נושאי העשרה נבחרים:  טאג מהל , העוד ועוד…

 

תוכנית הלימודים לשכבת ט '

ספר הלימוד הנבחר הינו שפה מספרת תרבות חלק ג'.

במהלך שנת הלימודים ירכשו התלמידים אוצר מילים מתחום העיתונות , הטלוויזיה והספרות תוך שימת דגש על הבעה בע"פ וקריאה שוטפת של טקסטים .

נושאי הלימוד :

חזרה על אוצר מילים, הפועל בעבר ובעתיד . הכרת סוגי עיתונים , לימוד אוצר מילים הקשור לידיעות עיתונאיות, ביטויי זמן, מקום ,פעלים, תפקידים ותארים מהתחום הפוליטי – מדיני.  תעודות זהות של אישים ומקומות.

 הבינוני הפועל והפעול , תנועות העזר , הפועל בציווי , כינוי הזיקה , התאמת הפועל לנושא ,הבניין הראשוןבערבית .

 

 
 
כניסה למערכת