ספרות

ספרות

"בראשית היה הסיפור והסיפור היה בראשית".

בספרות נלמדת התכנית תוך היענות לתמורות שחלות בשנים האחרונות. במציאות חברתית ותרבותית מתחדשת חלו שינויים ניכרים בתחומי הספרות הלשון והחינוך. הדגם הנוכחי של הכיתה ההטרוגנית יצר צורך להרכיב מבחר חדש של יצירות ברמות שונות של קושי ומורכבות.

מטרות:

  1. פיתוח רגישויות אסתטיות ומעורבות אישית כלפי היצירה הספרותית לסוגיה על יסוד הקניית כלים פרשניים בסיסיים.
  2. הרחבת השליטה בשפה העברית ושיפור הכישורים הלשוניים בכתב ובע"פ.
  3. פיתוח יכולת להבין ולשפוט עמדות המצויות ביצירה בנושאים חברתיים, לאומיים וכלל אנושיים.
  4. הרחבת אופקים ופיתוח הדמיון באמצעות מפגש עם מגוון דמויות ומצבים מתקופות וממרחבי תרבות שונים.
  5. חשיפת התלמידים למקורות מידע באינטרנט בנוסף לשימוש המקובל ספר כמקור קריאה.
  6. שימוש מבוקר באתרי האינטרנט באמצעות חידות וכד.
  7. התנסות בעיבוד מידע ובעיקר בדרך של עידוד קריאה.
  8. עידוד הקריאה באמצעות העשרת הספרייה ובאמצעות פורום של קוראים הממליצים על ספרי קריאה. 
כניסה למערכת