מתמטיקה

הנחת היסוד של צוות מתמטיקה בבית ספרנו הנה שתוכנית הלימודים במתמטיקה אמורה להיות משמעותית לכל התלמידים, הן לאלה שעבורם תשמש התוכנית כבסיס ללימודים נוספים במתמטיקה ובתחומים מדעיים אחרים, והן לאלה שלטווח ארוך יסתפקו בהיבטיה השימושיים ובערכה התרבותי כתמונה של דיסציפלינה מדעית וכדוגמת-מופת לחשיבה לוגית.

תכנית הלימודים מחולקת לשלושה תחומים: תחום אלגברי, תחום מספרי ותחום גיאומטרי.

מטרות התוכנית:

  1. הכרת עובדות ומושגי יסוד של מדעי המתמטיקה.
  2. הכרת יסודות שפת המתמטיקה, המשמשת כיום את שפת מדעי הטבע ומדעי החברה, שימוש ההולך וגובר.
  3. הכרה עם עוצמתה של המתמטיקה, כמכשיר היוצר מודלים של סיטואציות במדעי הטבע, במדעי החברה ובחיי היום יום- אוריינות מתמטית.
  4. פיתוח כישורי חשיבה מתמטית לוגית, כגון: הסקת מסקנות, הכללה, ניתוח, העלאת השערות – בדיקתן והוכחתן, ביקורות על פתרונות שהתקבלו וכדו'.
  5. עיצוב יחס חיובי למתמטיקה והפחתת החרדה מהמקצוע.
  6.  
  7. התאמת התוכנית לתלמידים ברמות השונות בחט"ב "סביונים", תתבטא באמצעים הבאים:
  8. שוני במידת ההפשטה ואופן מיצוי החומר.
  9. שוני בדרכי ההוראה וקצב הלימוד.
  10. שילוב של הוראה ותרגול בהתאם לצורך באמצעות שעות תגבור.

ההתאמה תתבצע הן במסגרת כיתות הטרוגנית,כיתות מצויינות בשכבת ז'  והן במסגרות של הקבצות החל משכבת ח'.

 

כניסה למערכת