מש"צים פש"צים

 

הכרת הארץ ואהבת המולדת היא מטרתם המרכזית של פעילויות השל"ח וידיה"א בקרב בני הנוער. אהבה למולדת מספקת לבני הנוער את הכוח לעשייה והגשמה.

מדריכי השל"ח הצעירים, המש"צים, מהווים את אחד מעמודי התווך של אותה פעילות ועשייה. מסגרת המש"צים נועדה לגבש שכבה איכותית, משפיעה ומובילה בקרב הנוער. המש"צים -תלמידי שכבת ט' פעילים בתוך בית הספר בפעילויות חברתיות שונות- ובשדה במסגרת פעילויות השל"ח.

בפעילות המש"צים למען הכלל יש מן ההנהגה וכרוכים בה אתגר אישי ותרומה אישית, שהרי פעילות זו תורמת להתפתחותם, לגיבוש זהותם ולמימושם העצמי. היא מחזקת את אמונתם בכוחם וביכולתם לפעול ולהצליח בעשייתם, הגורמת להם לסיפוק רב. הפעילות בשדה, באופן מיוחד, מזמנת ליחיד ולקבוצה אתגרים ומצבים התובעים יכולת התמודדות נפשית וגופנית שיש בה כדי לחזק את היחיד ולטפח את החברותא. היא תורמת לעיצוב דמותו של הפרט, ומזמנת מצבים לטיפוח רוח הצוות, שיתוף פעולה, אחריות הדדית ורעות.

הכשרת המש"צים לשלביה השונים והתנסותם בתפקידי מנהיגות, יקנו לבוגרים מודעות, מעורבות, אחריות אישית וציבורית, מסירות ומחויבות ערכית לעמם, ארצם ומולדתם והם יתרמו מחילם לקהילה ולחברה, במסירות נחישות והתמדה, ובכך ישמשו דוגמה ומופת לחבריה.

 

בשכבה ח' מטפחים פרחי מש"צים (מדריכי של"ח צעירים). פרחי המש"צים מונחים ע"י המורים לשל"ח במהלך השנה- לוקחים חלק פעיל בפרויקטים מיוחדים של של"ח במהלך השנה. בקיץ יוצאים המתאימים מבניהם לקורס מש"צים ואח"כ הם העתודה למדריכי של"ח הצעירים בבית הספר.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים