מיצוי ומצוינות

 

    תכנית מיצוי ומצוינות במתמטיקה אנגלית ומדעים 
 
התכנית "מיצוי ומצוינות" נועדה  לתת מענה במקצועות השונים לתלמידי "הקצה" בחטיבת הביניים.
התכנית היא ייחודית מבחינת תהליכי הכשרת המורים: היא מפתחת כלים לטיפול איכותי באוכלוסיית התלמידים שהיא אוכלוסיית היעד ולהוראת מטרות שהמורים מעולם לא התנסו בהן קודם לכן; היא חדשנית באסטרטגיות הדידקטיות והחינוכיות; היא מספקת למורים כלים אופרטיביים ומעצימה את המורים של בתי הספר.
איתור התלמידים ומבנה קבוצות הלימוד
התכנית היא תכנית "צומחת" המתחילה בכיתות ז'. עם תחילת שנת הלימודים יתחיל האיתור בבתי הספר, וייבחרו התלמידים בהתאם לקריטריונים של המקצועות השונים.. מטרת התכנית לשפר את הישגיהם תוך הגברת המוטיבציה והעלאת הדימוי העצמי שלהם. שאר תלמידי השכבה ילמדו בכיתות האם.
התלמידים המצטיינים , וכן תלמידים מתעניינים ומעוניינים, ילמדו בחלק מהמקצועות, בנוסף לשיעורים הרגילים בכיתה, במסגרת של קבוצה, שעתיים נוספות בשבוע ב"שעות קצה" של יום הלימודים.
 

סל"ב   –  סיוע לתלמידים במתמטיקה.

פרויקט עזרה הדדית במתמטיקה . תלמידי המצוינות עוזרים לתלמידי השכבות הנמוכות. התלמידים החונכים עוברים מיונים קפדניים הבוחנים את התאמתם לתהליך ההתמדה מול התלמידים אותם יפגשו. התהליך בשיתוף פעולה פורה עם רכזת המתמטיקה וצוות המתמטיקה. כך יהוו החונכים חוליה נוספת בשאיפה למצוינות אישית בתחום הדעת בביה"ס. כחלק מהתכנית החונכים יעברו סדנאות ויקבלו  כלים להעצמת היכולות האישיות ולמנהיגות משותפת משמעותית למען הקהילה בה האדם נמצא.

כניסה למערכת