לוח זמני שיעורים

שעור                   שעה

שעור ראשון                   8.30-9.15

 

שעור שני                      9.15-9.50

 

הפסקת אוכל בכיתות 09:50- 10:00

הפסקה                        10.00-10.20

 

שעור שלישי                  10.20-11.05

 

שעור רביעי                   11.05-11.50

 

הפסקה                        11:50-12:05

 

שעור חמישי                12:05-12:55

 

שעור שישי                    12:55-13:40

 

הפסקה                         13:40-13:50

שעור שביעי                   13.50-14.35

 

 
 
כניסה למערכת