חינוך אישי בחטיבה

 

תכנית החינוך האישי, פועלת בהצלחה רבה בחטיבת הביניים במסגרת מימוש יעדי משרד החינוך. התכנית,הייחודית לחטיבת הביניים שלנו, יוצרת מערכת חינוך הרואה בכל תלמיד אדם בעל כישרונות וצרכים ייחודיים. על פי מתווה התוכנית, התלמידים בכל שכבה מחולקים לקבוצות קטנות אשר כל אחת מהן מלווה ע"י מחנך. קבוצת התלמידים נפגשת עם כל מחנך במעגלי שיח המתקיימים בשני מפגשים בשבוע, זאת לצד ליווי התלמידים באמצעות שיחות אישיות וקשר אישי. מטרת התוכנית לתת מענה אישי – משפחתי לכל תלמיד על מנת לאפשר לו למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בו, תוך מעורבות והשתלבות מקסימלית בשלל ההזדמנויות העומדות בפניו.

 
כניסה למערכת