זהירות בדרכים כדרך חיים

 

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

 

(תשעה) 5.2-1  מידע והנחיות בנושא תקנות

המסדירות שימוש באופניים עם מנוע עזר  (אופניים חשמליים)

 

 לצפייה במסמך הרשמי ממשרד החינוך לחץ כאן

 

השימוש בכלי רכב שלא מצריכים רישוי או רישיון צבר תאוצה בקרב בני הנוער בשנים האחרונות. במקרים רבים, בני נוער העושים שימוש בכלים אלה לא למדו את כללי הנהיגה הנכונה והבטוחה. רכיבה ללא ידיעת החוק וללא היכרות עם הכלי ועם תקנות התעבורה, היא סכנה ממשית לרוכבים הצעירים, לנהגים ולהולכי הרגל. כדי להתמודד עם בעיה זו ולהגביר את הבטיחות, ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה ב-21 ביולי 2014 תקנות המסדירות את השימוש באופניים עם מנוע עזר (אופניים חשמליים). תקנות אלו נכנסו לתוקפן ב-26 בספטמבר 2014.

 

להלן עיקרי התקנות שקבעה הכנסת:

  1. אופניים חשמליים הם אופניים בעלי הספק מרבי של 250 ואט, שמהירות נסיעתם אינה עולה על 25 קמ"ש ושהמנוע שלהם מפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש בהתאם לתקינה האירופית.
  2. ניתן יהיה לנהוג על אופניים חשמליים מגיל 14 על שבילי אופניים בלבד, והחל מגיל 16 ניתן יהיה לנסוע עימם על הכביש.
  3. באופניים החשמליים יותקנו אביזרי בטיחות הכוללים צופר או פעמון, פנס קדמי בעל תאורה לבנה, פנס אחורי בעל תאורה אדומה, מחזיר אור מאחור ומחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים.
  4. האופניים החשמליים ידרשו לשאת סימון רשמי של המילים: "אופניים עם מנוע עזר".

 

עם כניסת התקנות החדשות לתוקף והסדרת תחום האופניים החשמליים בחוק, מגבש אגף זה"ב תכנית התערבות מתוקשבת העוסקת בנושא. התוכנית תופץ בקרוב לממונים המחוזיים על הזהירות בדרכים ולמדריכים מובילים במחוזות, ולאחר מכן יודרכו רכזי זהירות בדרכים ומורים המלמדים את הנושא.

 

 

בבתי הספר יש להסדיר את הנהלים האלה:

  • על התלמידים חלה חובת חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים חשמליים.
  • עם כניסת התלמיד לשטח בית הספר, האופניים יונחו ויינעלו במתקן מסודר לאופניים.
  • חל איסור לנוע עם אופניים חשמליים בשטח בית הספר.
  • הסוללה תשאר צמודה לאופניים בלבד. חל איסור לנוע בשטח בית הספר עם סוללה של אופניים.

 

את עיקרי התקנות והנהלים שהוזכרו לעיל יביאו המנהלים לידיעת ההורים. המנהלים מתבקשים להדגיש שחל איסור על רכיבה על אופניים חשמליים מתחת לגיל 14 ולכן אסור בהחלט לתלמידי בתי הספר היסודיים להגיע עם אופניים חשמליים לבית הספר. כמו כן הרוכבים מגיל 14 צריכים להשתמש באמצעי הבטיחות ולפעול בהתאם למפורט לעיל.

 

 

כניסה למערכת