גיאוגרפיה

 

 

מקצוע הגיאוגרפיה, הוא תחום דעת מוביל במאה ה-21 המשלב אמצעי הוראה מתוקשבים בתהליך הלמידה הוראה והערכה.
ייחודו של המקצוע בחקר ובלימוד של מגוון ההיבטים המרחביים בעולם שבו אנו חיים.
נכללים בו נושאים הנמצאים בחזית המחקר הגיאוגרפי בארץ ובעולם כמו: שינויי אקלים, פתרונות לבעיית המים ולמחסור ההולך וגדל של משאבים מתכלים, תהליכי הגלובליזציה, היבטים של תכנון ופיתוח מרחבי , שונות מרחבית, ואי-שוויון מרחבי.
מטרת התוכנית הנלמדת היא שהתלמידים , אזרחי העתיד , יבינו שעולמינו עולם אחד הוא ויכירו בצורך בשיתוף פעולה בין קבוצות אוכלוסיה שונות , בצורך במעורבות ובנטילת אחריות על עתידו של כדור הארץ.
 
נושאי הלימוד שכבת ז':
• כדור הארץ במסלולו.
• תהליכים המשנים את פני כדור הארץ.
• גיאולוגיה ועיצוב נופים.
• אקלים ומזג אויר.
• פרקים נבחרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל.
• כוחות ותנועה.
כניסה למערכת