אזרחות

 

 

 

החינוך לאזרחות במסגרת שיעורי האזרחות נועד לטפח אזרחים אוטונומיים ובעלי 
ערכים –  
המסוגלים להפעיל שיקול דעת  , הפועלים באופן מושכל , מתוך חשיבה ביקורתית  .
המסוגלים לשפוט ולהכריע בשאלות חברתיות ופוליטיות על פי כללי משחק מוסכמים, 
המבוססים על ערכים שמבטאים את אופי המדינה  .
בעלי רגישות חברתית, הנוקטים יָזמה למעורבות אזרחית   , ;
פעילים ואחראים, הנושאים באחריות לנעשה בקהילה ובמדינה ובאחריות אישית 
להחלטותיהם ולפעילותם.
  
נושאי הלימוד:
• ארבעת היסודות לקיומה של מדינה ( שטח , אוכלוסין , שלטון וריבונות.)
• מדינת ישראל – מדינת הלאום היהודי, הכרזת העצמאות , תוכן ומעמד משפטי, הרכב האוכלוסייה בישראל, חוק השבות , חוק האזרחות , זכויות המיעוטים בישראל , סמלי המדינה.
• זכויות האדם והאזרח.
• שלטון החוק.
• הכנסת –הרשות המחוקקת.

 

כניסה למערכת