חזון חטיבת ביניים סביונים

"אני מאמין" בית ספרי:

 

חזון חטיבת הביניים "סביונים" הוא להכין את בוגרי החטיבה ל"עולם המחר" באופן מיטבי . מטרות בית הספר – להקנות מיומנויות לצד ידע נרחב ומעמיק , מצויינות לימודית , ערכית וחברתית ולאפשר לכל תלמיד לממש את עצמו תוך כדי העמקת המחוייבות שלו לכלל.

חטיבת הביניים "סביונים חותרת לקראת אקלים חינוכי מיטבי היוצר אווירה של מוגנות ושל כבוד הדדי בין באי בית הספר.

 

יעדי בית הספר:

1.קידום הישגים לימודיים בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה ה- 21. , קידום למידה משמעותית שתוביל למימוש עצמי ולמצויינות.

  1. העמקת החינוך הרגשי , הערכי והחברתי  וקידום מעורבות אישית וחברתית.
  2. טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה האישית ולקידום הכלת האחר וקבלת השונות.
  3. קידום שיוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל התלמידים.
  4. טיפוח זהות וערכי מורשת בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית על גווניה במדינה יהודית.
כניסה למערכת