תקנון סביונים

סדרים ונהלים לתלמידים:

נהלים אלו נועדו במטרה לשמור על אקלים חינוכי מיטבי.

 במהלך השיעורים וההפסקות:

שימו לב : חל איסור מוחלט להיכנס עם אופניים חשמליים או כל כלי ממונע לשטח בית הספר. 

  חל איסור מוחלט לרכב על אופניים , קורקינט או גלגליות בחצר בית הספר.

 • על התלמיד להיות בכיתה מתחילת השיעור ועד סופו עם ציוד לימודי.
 • כניסה לאחר הגעת המורה תחשב כאיחור.
 • איחורים והיעדרויות לא מוצדקות יבואו לידי ביטוי בתעודה בהתנהגות. מקרים חריגים יובאו לידיעת קצינת ביקור סדיר.
 • בעת כניסת המורה לכיתה – יש לעמוד בשקט ליד השולחן כשהציוד מונח על השולחן.
 • תלמיד אינו רשאי לקום ממקומו במהלך השיעור ללא רשות.
 • הערכת המורה מהווה חלק ממרכיבי הציון במקצוע. ותכלול: הכנת ש.ב, התנהלות לימודית ,ביצוע מטלות והשתתפות פעילה בשיעור, אי עמידה  במילוי חובות אלו תיפגע בהערכת המורה את התלמיד במקצוע הנלמד .
 • אין לאכול במהלך השיעור, שתייה מותרת, שתיית מים בלבד.
 • בזמן שיעור הטלפון הנייד יהיה כבוי וימצא בתיק התלמיד. שימוש  בטלפון נייד  במהלך השיעור אסור בהחלט. במידה והטלפון לא יהיה כבוי בתיק המכשיר יילקח ויועבר למזכירות בית הספר עד תום יום הלימודים.
 • חל איסור לצלם ללא אישור המצולם . זוהי עברה על החוק ותטופל בהתאם.
 • מותר לאכול בהפסקות רק בכתות ובחצר ביה"ס, ולהקפיד על השלכת פסולת לפחי האשפה.
 • הכניסה לאולם הספורט רק בלווי מורה , בתלבושת ספורט מלאה כולל נעלי ספורט וללא אוכל, שתיה ומסטיקים.
 • נשיאה או שימוש בחפצים מתכתיים אסורים בהחלט.

     

 נוכחות ונוהל שחרור תלמיד

  חוק חינוך חובה מחייב את התלמידים  בביקור סדיר בביה"ס.

 • היעדרות מבית-הספר – מחייבת אישור כתוב מההורים למחנך הכיתה.
 • היעדרות של חמישה ימים ויותר – מחייבת אישור רפואי.
 • אין לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים.
 • שחרור תלמיד במהלך יום הלימודים מותנה בליווי מבוגר בלבד, וביידוע מחנך / רכז שכבה.
 • מהשעה החמישית ואילך שחרור ללא מלווה יתאפשר באישור כתוב של אחד ההורים או שליחת הודעה ויידוע המחנכת.
 • חובת התלמיד להשלים את התכנים אשר נלמדו בהעדרו.
 • עם סיום יום הלימודים על התלמיד לעזוב את שטח ביה"ס.
 • היעדרות משיעור ללא סיבה מוצדקת– יעודכן ב"סקולי", וידווח להורים.
 • היעדרויות חוזרות על עצמן ידווחו לקצין ביקור סדיר ויטופלו בהתאם.
 • איחורים: הלימודים בחטיבה מתחילים בשעה 8.30. תלמיד אשר יאחר בבוקר יישאר בתום יום הלימודים שעה נוספת.

    נסיעות לחו"ל, חופשות בארץ

 היעדרות תלמידים מלימודים בשל חופשות, נסיעות בארץ ולחו"ל אינה מותרת על פי חוזר מנכ"ל, על כן תחשב כהיעדרות לא מוצדקת. התלמיד יישא באחריות להשלמת החומר הנלמד. בכל מקרה של נסיעה יש לפנות בבקשה מנומקת אל מנהל המחוז .

 אלימות ויחס לרכוש

 אלימות: אלימות מילולית, אלימות פיסית, השחתת רכוש ציבורי  ופרטי.

 • אלימות מכל סוג אסורה! האיסור כולל כל מעשה או אמירה, פעולות ומשחקים שתוצאותיהם פגיעה בכבודו, ברגשותיו, בגופו או ברכושו של אחד הצדדים.
 • אסורה הנוכחות באירוע אלימות לשם עידוד והתלהמות.
 • במקרים של אלימות ינהג צוות ביה"ס בהתאם לחומרת האירוע ועפ”י חוזר מנכ”ל.
 • אירועים חריגים ידווחו למשטרה, פיקוח ורשות מקומית.
 • אין לפגוע או להשחית בכל דרך שהיא רכוש או ציוד בתחומי ביה"ס לרבות בחצר. עלות התיקון תחול על ההורים.
 • התלמיד אחראי על כל רכושו הפרטי שהוא מביא לביה"ס או לכל פעילות בית-ספרית. לכן כדאי להימנע  מהבאת חפצים בעלי ערך.

  התנהגות ברשת החברתית

 –   יש לנהוג ע"פ כללי האתיקה והחוק הנהוגים ברשת האינטרנט.

–   שימוש לרעה ופגיעה בתלמידים ובצוות החינוכי באינטרנט  הינה עבירה שחלה עליה חובת  דיווח למשטרה.

 טיולים/אירועים בית ספריים:

–    כללי ההתנהגות הנהוגים בחטיבה חלים על התלמידים בכל אירוע או פעילות בית-ספרית  הנערכים מחוץ  לכותלי ביה"ס.

–     בזמן  יציאה מביה"ס יש לנהוג  על פי הוראות המורה/המדריך/המבוגר האחראי בשטח.

–     אישור יציאה יש להחזיר חתום עד יום לפני האירוע/פעילות. לא יתקבלו אישורים ביום  היציאה. 

 

     עישון ואלכוהול

      – אין לעשן ו/או לשתות משקאות אלכוהוליים בתחומי ביה"ס ובמהלך כל פעילות אחרת מטעם ביה"ס. תלמיד אשר ייתפס מעשן ו/או שותה משקה אלכוהולי יושעה מידית מביה"ס והדבר ידווח להוריו. תלמיד שייתפס מעשן ו/או שותה משקה אלכוהולי במהלך  סיור/טיול או כל פעילות אחרת חוץ  בית-ספרית – יוחזר לביתו לאלתר על חשבון הוריו.

 בלונים

      – חל איסור על הכנסת בלונים למבנה ביה"ס, גם  לא בימי הולדת.

 

 

 

 

 

 

תלבושת בית-ספרית

  –   חובת התלמיד להגיע לביה"ס עם תלבושת.

–  תלבושת קיץ –  מכנסיים /חצאית בגובה הברך ומטה. חולצות בצבעים שונים חלקות  עם סמל בית הספר- מודפס.

–   תלבושת חורף – מכנסיים /חצאית  ומיזע (סווטשרט) ועליו סמל בית ספר מודפס. אפשרות נוספת – תלבושת בית ספר קיצית ועליה סווטשרט חלק פתוח (עם רוכסן).

– תלבושת החינוך הגופני – חולצת טריקו –  ועליה הדפס סמל בית הספר + מכנסי ספורט.

 • תלבושת לטקסים בית ספריים – חולצה לבנה עם סמל בית הספר.
 • חובת תלבושת בי"ס חלה בכל פעילות חוץ בית-ספרית .
 • בכל שטחי בית הספר חלה חובת תלבושת (גם מחוץ לשיעורים).
 • אין להגיע בחולצות גזורות או בחולצות בטן,
 • החולצה חייבת לעבור את קו חגורת המכנסיים.
 • חל איסור לבוא עם פירסינג לביה"ס למעט עגיל צמוד לאף.
 • חל איסור להגיע בכפכפים מכל סוג שהוא, כולל נעלי בית למעט כפכף אורתופדי סגור בקרסול.

 

 

 

 

 

 דרכי אכיפה:

 חובות התלמידים נועדו להסדיר את החיים התקינים והבטוחים בביה"ס ולאפשר לתלמידים לממש את זכויותיהם בו.

אי עמידה בתקנון ביה"ס ובכללי ההתנהגות יבואו לידי ביטוי בציוניו בתעודה או במניעת השתתפות בפעילות בית ספרית.

במקרה של התנהגות שאינה עומדת באחד הכללים יינקטו אחד או יותר מהצעדים הבאים:

 • רישום הפרעה ב"סקולי" בלשונית "אירועי משמעת". מספר ההפרעות יופיע בתעודה.
 • שיחה אישית של המורה עם התלמיד.
 • עדכון מחנכת הכיתה / רכזת השכבה / יועצת השכבה /מנהלת ביה"ס או כל גורם חינוכי רלוונטי אחר.
 • דיווח להורי התלמיד בעל פה / בכתב ( רישום דו"ח אירוע ) או בשיחה אישית בביה"ס.
 • מניעת השתתפותו של התלמיד בסיור/טיול/פעילות בית ספרית הנערכת מחוץ לכותלי ביה"ס.
 • השעיה מלימודים בכיתה.
 • השעיה מביה"ס – דיווח על השעיה יועבר למשרד החינוך.
 • במקרים של אי עמידה בכללי ביה”ס ישקלו צעדים טיפוליים להמשך דרכו הלימודית של התלמיד בחטיבה.

 

 

 

 

  נהלי בחינות ובחנים:

 –   בכל מחצית יתפרסם לתלמידים לוח מבחנים באתר הבית ספרי, לא יתקיימו יותר משלושה  מבחנים בשבוע.

–   תלמיד שיעדר מחלק יום לימודים אינו רשאי להבחן בבחינה המתקיימת באותו יום.

–   החומר למבחן יועבר לתלמידים  שבוע ימים לפני מועד המבחן, ויוחזר תוך שבועיים לאחר שהוערך ונבדק. במקצועות רבי מלל – יוחזר המבחן עד שלשה שבועות .

–   בזמן בחינה טלפונים ניידים  ימצאו כבויים בילקוטים , הילקוטים יונחו מחוץ לטווח הישג יד.

–   תלמיד שלא ישמור על טוהר הבחינה – בחינתו תפסל ואין באפשרותו לגשת למועד משלים .

–   בוחן הוא מבדק גם ללא הודעה מראש. מטרתו לבדוק את ידיעות התלמיד בנושאים שנלמדו בשלושת השיעורים  האחרונים.

לתלמיד עם התאמות בדרכי ההבחנות יימסר כרטיס המפרט את ההתאמות המגיעות לו. באחריות התלמיד ליידע את המורה עד 3 ימים לפני בחינה.

–   לבוחן אין מועד משלים ותלמיד שנעדר ציונו ישוקלל ללא בוחן זה, במקצועות בהם יש שתי הערכות במחצית הבוחן יחשב כמבחן.

    מועד משלים:-

  למועד משלים זכאי לגשת תלמיד שנעדר מהמבחן בגלל מחלה/ אירוע/פעילות בית ספרית  (היעדרות מוצדקת עם אישור) עד שני מבחנים במחצית. –   באחריות התלמיד להביא אישור על היעדרותו.

– המבחנים המשלימים יתקיימו בימי שלישי בשבוע שלאחר המבחן בסוף יום הלימודים.

תלמיד יירשם למבחן משלים באופן מקוון באתר בה"ס. תלמיד שלא יירשם מראש לא יוכל להבחן.

מועד משפר – לתלמידי שכבת ט' בלבד:

  תאריכי מבחן משפר יפורסם בסוף שליש שני  באתר הבית ספרי בלוח המבחנים.

הזכאות למועד משפר על פי החלטת המורה המקצועי ובכל מקרה , יורשה להבחן תלמיד שהישגיו מתחת לציון 75.

נוהל מעבר הקבצה במתמטיקה בשכבה ט

 תלמיד שציונו המשוקלל בסוף כל רבעון מעל 85 ובהמלצת המורה המקצועי בלבד. זכאי לגשת למבחן מעבר.

 • באחריות התלמיד לקבל את נושאי הבחינה מרכזת המתמטיקה.
 • באחריות התלמיד להתעדכן בתאריך הבחינה לעליית הקבצה, מיד עם אישור המורה המקצועי שלו.

תלמיד יעבור להקבצה הגבוהה יותר רק במידה ועבר מבחן של ההקבצה הגבוהה יותר בציון מעל 60.

נוהל מעבר הקבצה במתמטיקה בשכבות ז, ח.

מעבר בין הקבצות מותנה בציון  70 משוקלל של חלקי המבחן, ובהמלצת המורה המקצועי בלבד.

תלמיד שנכשל במבחן הכיתתי, תיבדק האפשרות להעבירו לקבוצת המיצוי.

נוהל מעבר הקבצה באנגלית

 

שכבת ז' ושכבת ח'-

 • בחציון ובסוף שנה, שכלול ציונו הסופי של התלמיד 90 ומעלה.
 • התלמיד יעלה במידה וציונו במבחן המעבר 65 ומעלה.

 

שכבת ט'-

 • בסיום כל רבע, שכלול ציונו הסופי של התלמיד יהיה 90 ומעלה.
 • התלמיד יעלה הקבצה במידה וציונו במבחן המעבר יהיה 65 ומעלה.

 

 

נהלי קביעת הציונים בתעודה ומרכיבי הציון

 

נהלים אלה הינם אחידים לכל מקצועות הלימוד למעט מקצועות של"ח וחינוך גופני ומתמטיקה.

הרכב הציון יהיה אחיד בכל קבוצות הלימוד בשכבה באותו מקצוע

מרכיבי הציון במקצועות השונים בכל מחצית:

90% – הישגים במבחנים/בחנים/ הערכה חלופית

10%- הערכת מורה בהתייחס ל: עבודה בכתה , הכנת שעורי בית, הבאת ציוד, יחס למקצוע.

במקצוע מתמטיקה– הערכת מורה בהקבצה א 5% בהקבצה ב' וג' 10%

במקצוע של"ח– 60% מבחנים /בחנים/עבודות , 40% הערכת מורה בהתייחס ל: יחס למקצוע, השתתפות בימי שדה, פעילות בגיחה (שכבת ח')

במקצוע חינוך גופני– 50% הישגים נמדדים , 50% הערכת מורה בהתייחס ל: השתתפות פעילה בשיעור, תלבושת מתאימה לפעילות גופנית, ביצוע כל המטלות הנדרשות בשעורים , מוטיבציה ושיפור הישגים.

תלמידי שכבת ט'-

יקבלו בסיום מחצית א' גיליון ציונים ולקראת הרישום לתיכון תעודה המשקפת את השיגי התלמיד מתחילת השנה ועד למועד הרישום לתיכון.

 

מבנה התעודה

תעודה תחולק בסיום כל מחצית .( למעט תלמידי שכבת ט' כפי שפורט "בנהלי קביעת ציונים לתעודה").

התעודה תכלול את המרכיבים הבאים :

התנהגות ______

תלבושת________

 

מקצוע

ציון

התנהלות לימודית

הערכה מילולית

 

 

 

 

 

 איחורים ____    היעדרויות _______  הפרעות ______

 

תעודת הצטיינות

 תינתן בסוף כל מחצית . הצטיינות רגילה – ממוצע כולל 92-94 התנהגות א.

הצטיינות יתרה ממוצע ציונים כולל 95 ומעלה , התנהגות א.

 קריטריונים להערכת התנהגות ותלבושת

 אי הגעה בתלבושת – 1-4 פעמים = א',  5 – 9 =ב' , 10 ואילך = ג'

התנהגות – א' – 1-3 הפרות משמעת.

                ב'-   4-8 הפרות משמעת.

                ג'- 9 הפרות משמעת ויותר.

התנהלות לימודית-   טובה –  0-6 אירועים.

                            כמעט טובה – 7-17 אירועים.

                            טעונה שיפור-  18 אירועים ויותר . 

– תלמיד שיש לו מעל 10 פטפוטים סה"כ במחצית יחשב כהפרעה "בהתנהגות".

– התנהלות לימודית ב "כמעט טובה" בשלוש מקצועות יוביל להורדה "בהתנהגות" –באחריות רכזות השכבה.

אירועים בהתנהלות לימודית:

–       אי הוצאת ציוד לימודי,

–       אי ציות להוראות מורה,

–       פטפוט בשיעור,

–       אי מילוי משימות בכיתה,

–       שימוש בטלפון נייד בשיעור.

מה נחשב כהפרת משמעת ?

 -אלימות פיסית / אלימות מילולית.

-השחתת רכוש.

-יציאה ללא רשות משטח בית הספר.

-חוסר כבוד בוטה כלפי מורה.

-הפרה בוטה של נהלי בית הספר.

 – הפרה חוזרת ונשנית של כללי השיעור.

 

 

 

ספרייה:

 • אין להיכנס עם תיקים. תיקים ייתלו או יונחו בכניסה.
 • יש לשמור על שקט וניקיון במקום.
 • תלמיד זכאי להחליף שני ספרים בו זמנית, האחד בעברית והאחר בשפה זרה. יש להחזיר את הספרים  תוך שבועיים.
 • החלפת והשאלת ספרים תיעשה בשעות ההפסקה או בסוף יום לימודים בלבד!
 • תלמיד שלא יחזיר ספר, יתבקש לרכוש ספר אחר במקומו, או לחלופין, לשלם את מחיר הספר.
 • במחשבים הנמצאים במקום ניתן להשתמש ברשות צוות בית הספר בלבד והשימוש בהם הוא על פי הנהלים.

 

תלמיד יקר ,

צ'ארלס דיקנס כתב –

" לעולם לא הייתי מגיע לאן שהגעתי אלמלא ההרגלים שלי לדייקנות, סדר ונחישות ובלי ההחלטיות להתרכז בנושא אחד בכל פעם .."

 

הקפד על כבוד חברך, ציית לנהלי בית הספר וכבד את מוריך , הקפד על לימודיך..

אנו , צוות המורים וההנהלה , נעשה כל מאמץ אפשרי להצלחתך , לביטחונך ולהרגשתך הטובה .

בהצלחה !

 

כניסה למערכת